Ενότητα 6: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Α)

Σκοποί Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    •     των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
    •     και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
  • Η έμφαση δίνεται:
    • στο πως η εποικοδομιστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών υπό το πρίσμα των γνωστικών εργαλείων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 6- Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Α)
Διάλεξη 6 - Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Α+) (Εμπλουτισμένες)

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Α)

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.6] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 6.