Ενότητα 5: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Συμπεριφορισμός

Σκοποί Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    •     των βασικών αρχών της συμπεριφοριστικής θεωρίας μάθησης και τα πιο γνωστών της μοντέλων
    •     και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση υπολογιστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

  • Η έμφαση δίνεται:
    •  στο πως η συμπεριφοριστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών συστημάτων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 5 - Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Συμπεριφορισμός

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Συμπεριφορισμός

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.5] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 5.