ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (2019) ΝΕΟ.docx 39.86 KB02-04-2019
Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών (2019) 116.09 KB03-12-2018
Εγγραφή φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (Οδηγίες).pdf 549.53 KB14-02-2018
Ενδεικτική λίστα φορέων ΠΑ 227.5 KB13-12-2016
Έντυπο 1 - Αίτηση συμμετοχής φοιτητή (2018-19).docx 94.93 KB02-11-2018
Έντυπο 12 - Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου φοιτητή.docx 114.55 KB02-04-2019
Έντυπο 12 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου ΠΑ.docx 63.2 KB06-09-2018
Έντυπο 13 - Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης.docx 119.3 KB02-04-2019
Έντυπο 13 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης ΠΑ.docx 67.97 KB06-09-2018
Έντυπο 15 - Βεβαίωση για φοιτητή από φορέα.docx 104.12 KB02-04-2019
Έντυπο 15 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Βεβαίωση για φοιτητή από φορέα.docx 64.23 KB06-09-2018
Έντυπο 16 - Υπεύθυνη δήλωση ΠΑ.docx 24.95 KB02-04-2019
Έντυπο 17 - Εντολή πληρωμής.docx 75.53 KB02-04-2019
Έντυπο 17 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Εντολή πληρωμής.docx 43.02 KB06-09-2018
Έντυπο 18 - Απόδειξη είσπραξης.docx 12.27 KB02-04-2019
Έντυπο 19 - Πινάκιο αμοιβής φοιτητή.docx 69.96 KB02-04-2019
Έντυπο 19 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Πινάκιο αμοιβής.docx 38.8 KB06-09-2018
Έντυπο 2 - Καταχώρηση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.docx 145.07 KB17-01-2019
Έντυπο 3 - Στοιχεία δικαιούχου.docx 70.29 KB17-01-2019
Έντυπο 4 - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΗΔΑΛΙΩΝ).docx 48.99 KB31-05-2019
Έντυπο 4 - Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης.docx 83.97 KB17-01-2019
Έντυπο 5 - Στοιχεία φορέα απασχόλησης (για ΙΚΑ).docx 13.42 KB01-11-2017
Έντυπο 6 - Δελτίο αξιολόγησης φοιτητή από τον ΑΕ.docx 109.11 KB02-04-2019
Έντυπο 6 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επιβλέποντα καθηγητή.docx 57.62 KB06-09-2018
Έντυπο 7 - Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου.docx 167.65 KB02-04-2019
Έντυπο 7 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου.docx 130.79 KB06-09-2018
Κείμενο πρόσκλησης ΠΑ 2018-19-Τμήμα ΔΠΦΠ.docx 87.51 KB02-11-2018
ΚΗΔΑΛΙΩΝ - Τι είναι... 13.06 KB10-01-2019
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μάρτιος 2016) 106.36 KB18-03-2017
Οδηγίες για Εγγραφή φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.pdf 549.53 KB02-04-2019
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΚΗΔΑΛΙΩΝ).docx 32.19 KB31-05-2019