Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Διεργασίες Παραγωγής Υλικών (Ανοικτό Μάθημα) (CMNG2177)Δημήτριος ΜαταράςA- 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (CMNG2123)Ελευθέριος ΑμανατίδηςA- 
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία (CMNG2145)Μιχαήλ ΚορνάροςA-