ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελευθέριος Αμανατίδης

Περιγραφή

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, συχνά αναφερόμενες και ως ήπιες μορφές ενέργειας ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελούν τη σημαντικότερη ίσως προσπάθεια για την επίλυση δύο βασικών προβλημάτων του πλανήτη: τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων των παραδοσιακών πηγών ενέργειας (ορυκτών καυσίμων) και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη χρήση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι ακόλουθες εναλλακτικές μορφές ενέργειας και  εναλλακτικές ενεργειακές τεχνολογίες:

 

1.    Αιολική ενέργεια

i)     Βασικές έννοιες - Αιολικό δυναμικό

ii)   Τύποι αεροτομών, αεροτομές NACA, Μετασχηματισμός Jowkowski, Εξισώσεις Navier-Stokes, Εξίσωση Οριακού Στρώματος - Λύση Blasius, Στρωτό Οριακό       Στρώμα-Τυρβώδες Οριακό Στρώμα

iii)   Χωροταξική μελέτη εγκατάστασης ανεμογεννητριών

iv)   Υπολογισμός ισχύος ανεμογεννήτριας

v)    Υπολογισμός κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας ανεμογεννητριών.

 

2.    Γεωθερμική ενέργεια

i)     Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή και εκδη

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Η ενότητα αυτή είναι εισαγωγική και γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα: Στην ηλιακή, την αιολική, την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, την υδροηλεκτρική και την γεωθερμική.

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στον Ήλιο ως πηγή ενέργειας, την κατανομή ενέργειας στη γη, το ηλιακό φάσμα καθώς και την ηλιακή σταθερά. Γίνεται αναφορά στην κίνηση Γης ? Ήλιου και τις μορφές ηλιακής ακτινοβολίας. 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα θερμικά ηλιακά συστήματα. Αναλύονται οι βασικές κατηγορίες, τα τμήματα των ηλιακών θερμικών (συλλογής, αποθήκευσης,, διανομής ? διαχείρισης), οι κρίσιμοι παράμετροι σχεδιασμού τους  και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελληνική αγορά.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στο Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο, στους ημιαγωγούς, στις φωτοβολταικές κυψέλες και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Γίνεται αναφορά στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών κελιών, στους ημιαγωγούς και τις διαφορετικές τεχνολογίες καθώς και στους τρόπους παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Φωτοβολταϊκά πάρκα, φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στον άνεμο και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, στις διάφορες παραμέτρους του ανέμου (ταχύτητα, διεύθυνση, ανατάραξη, στροβιλισμός, μεταβολή με το ύψος), στην στατιστική του μελέτη καθώς και στο αιολικό δυναμικό σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας με τη χρήση ανεμογεννητριών, στη λειτουργία καθώς και τα είδη των ανεμογεννητριών καθώς και στις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας τους (συντελεστής ισχύος, μέγιστο όριο απόδοσης Betz). Αναλύεται ο τρόπος παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες καθώς και τα πρακτικά στοιχεία επιλογής τους.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα αιολικά πάρκα. Αναλύεται το κόστος εγκατάστασης τους και πιο συγκεκριμένα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αφορά ένα αιολικό πάρκο 6 MW.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0