Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
(ΜΒΑ) Μεθοδολογία Έρευνας & Ανάλυση Δεδομένων (MBA_K203) (BMA414)Γεώργιος Ανδρουλάκης
Academic writing (BMA501)Βασιλική Ριζομυλιώτη
M.B.A. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (BMA514)Λεωνίδας Μαρούδας-Παναγιώτης Πολυχρονίου
MBA - Διεθνές Management I (BMA477)Αντώνιος Γεωργόπουλος
MBA- Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (BMA475)Αντώνιος Γεωργόπουλος
MBA-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (BMA491)Αθανάσιος Μπέλλας
MBA_Oργάνωση&Διοίκηση Επιχειρήσεων_2011 (BMA480)Παντελής Πεχλιβανίδης - Γεώργιος Αναστασόπουλος
Public Speaking and Academic Presentations (BMA508)Βασιλική Δελλή
Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος (BMA653)Χριστίνα Γεωργή
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (BMA530)Αθανάσιος Τσαγκανός
Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (MBA_D203)Λεωνίδας Μαρούδας
Διεθνής Οικονομική (BMA545)Γεώργιος Οικονομάκης
Διεθνής Οικονομική (BMA649)Ιωάννης Ζησιμόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (BMA543)Χρυσούλα Τσενέ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BMA451)Βαρβάρα Μυλώνη
Διοίκηση Τουρισμού (BMA562)Δημήτριος Κούτουλας
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΒΑ) (BMA544)Δήμητρα Παπαδημητρίου
Διοίκηση Υπηρεσιών ΜΒΑ 2018-2019 (BMA601)Ελένη Καρφάκη
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας (BMA434)Γεώργιος Οικονομάκης
Επιχειρησιακή ηθική (BMA449)Γεώργιος Οικονομάκης
Επιχειρησιακή Στρατηγική  (BMA506)Βαρβάρα Μυλώνη
Έρευνα Αγοράς (MBA_B202)Χρήστος Λίβας
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (BMA564)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΗ
Έρευνα Αγοράς ΜΒΑ 2018-2019 (BMA600)Ελένη Καρφάκη
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BMA448)Φαίδων Θεοφανίδης
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (MBA) (MBA_A202)Ιωάννης Σταματίου
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεταπτυχιακό (ΜΒΑ_Β204)Δέσποινα Καραγιάννη
Θεωρία Παιγνίων και Λήψη Αποφάσεων (ΜΒΑ) (BMA559)Παύλος Πέππας
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (BMA570)Ιωάννης Καπανταϊδάκης
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (BMA567)Αθανάσιος Μπέλλας
Λογιστική (BMA599)Δρ Ελευθέριος Αγγελόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής)
Μάρκετινγκ Μεταπτυχιακό (ΜΒΑ_Κ104)Δέσποινα Καραγιάννη
ΜΒΑ - Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών, αλυσίδας εφοδιασμού και έργων. (BMA521)Ανδρέας Νεάρχου
ΜΒΑ-Επιχειρησιακή Έρευνα (BMA424)Ιωάννης Γιαννίκος
ΜΒΑ-Λογιστική (BMA536)Αντώνιος Γεωργόπουλος
ΜΒΑ-Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (BMA541)Αντώνιος Γεωργόπουλος
ΜΒΑ_D202 Διεθνής Διοίκηση (Προαιρετικό)Λεωνίδας Μαρούδας
Οικονομετρία (BMA619)Θεοφάνης Παπαγεωργίου
Οικονομετρία (ΜΒΑ_C201)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (MBA_A201)Παναγιώτης Πολυχρονίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΒΑ_Κ201)Βασίλειος Βουτσινάς
Συμπεριφορά Καταναλωτή_ΜΒΑ (BMA623)Χριστίνα Γεωργή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (ΜΒΑ_Ε201)Βασίλειος Βουτσινάς
Τεχνολογία και Ανταγωνιστικό Περιβάλλον (BMA440)Μαρία Πανοπούλου
Τουριστικό Μάρκετινγκ (BMA569)Δημήτριος Κούτουλας
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BMA529)Αθανάσιος Τσαγκανός