ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Φαίδων Θεοφανίδης

Περιγραφή

Course Overview:

The general objective of this course is to develop the ability to conduct marketing research and provide information for marketing decision making with the use of marketing case studies.  The broad course objectives are to help students understand the central concepts of marketing research, the methods of conducting marketing research and how to use research (SPSS Tutorials) to solve the problems faced by a marketing manager.

 

Learning Outcomes:
The Learning Outcomes of the course include the ability to:

1.      Understand the marketing research process, the kinds of information it can provide, and how it is used by marketing management.

2.      Understand the theory of concept and construct measurement as applied to market, product and consumer research.

3.      Understand how to avoid errors when conducting research, including the selection of appropriate research designs.

4.      Experience developing a sampling plan.

5.      Experience developing a

Περισσότερα  
Κωδικός: BMA448
Κατηγορία: Διοίκησης Επιχειρήσεων » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

?Ορισμός έρευνας αγοράς
?Τρόποι λήψης αποφάσεων
?Εφαρμογές
?Τύποι έρευνας αγοράς
?Τύποι δεδομένων
?Case study 1
?Βασικές εισαγωγικές έννοιες
?Στάδια Δειγματοληψίας
?Ορισμοί πληθυσμού, δειγματοληπτικής μονάδας, πλαίσιο δειγματοληψίας
?Μέθοδοι δειγματοληψίας
?Σχεδιασμός της διαδικασίας διεξαγωγής της δειγματοληψίας.

Case study 2

?Σημασία , στάδια σχεδιασμού και κατασκευής του ερωτηματολογίου
?Χορήγηση του ερωτηματολογίου-συλλογή και ανάλυση δεδομένων
?Δόμηση Ερωτηματολογίου
?Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπλήρωση, φύση απαντήσεων και κλίμακες μέτρησης

Ασκήσεις , Case study 3

?Ανοικτές- κλειστού τύπου ερωτήσεις
?Είδη κλιμάκων
?Ασκήσεις
?Case study 4
?Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
?Case study 5
 • Άσκηση που δείχνει τον τρόπο πώς να περαστούν τα ερωτηματολόγια στο  SPSS. 
 • Επίλυση άσκησης από τους φοιτητές
 • Περιγραφική Στατιστική και γραφήματα
 • Ανάλυση συσχέτισης
 • Ασκήσεις
 • T-test
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Ασκήσεις
 • Ανάλυση Διακύμανσης
 • Ασκήσεις
 • Επίλυση Case study Δειγματοληψίας
 • Επίλυση Case study Κλίμακες μέτρησης
 • Επίλυση Case study Ερωτηματολόγιο
 • Επίλυση Case study Συλλογή στοιχείων
 • Επίλυση Case study Στάδια Έρευνας Μάρκετινγκ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο