Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2021 - Οργάνωση Πληροφορίας - Τεκμηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Εργαστήριο) (12602)Δημήτρης Βεργόπουλος
Branding, Επικοινωνία και Πολιτισμός (DOEPTM188)Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
English (Foreign Language, Terminology Workshop) (MUS127)Dr Dimitrakopoulou Georgia
English (Foreign Language, Terminology Workshop) (MUS126)Dr Dimitrakopoulou Georgia
[Εργαστήριο] Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολιτιστικές & Τουριστικές Μονάδες (DOEPTM184)Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Ε)_MUS_206 του Β΄ εξαμήνου 2020 (DOEPTM106)Dr Dimitrakopoulou Georgia
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet & Social Media (DOEPTM171)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Αρχές, μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (εργαστήριο) (DOEPTM128)Μαρία Βίγλη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (DOEPTM136)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (DOEPTM137)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Διαφήμιση, Δημοσιότητα, Δημοσκοπήσεις (ΘΕ-πρώην τμήμα ΔΟΕΠΤΜ) (DOEPTM180)Σωτήριος Τριανταφύλλου
Διαφήμιση, Δημοσιότητα, Δημοσκοπήσεις. Εργαστήριο (DOEPTM195)Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Σπυράτος Αλέξανδρος
Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (Εργαστήριο) (DOEPTM193)Αλέξανδρος Λιάπης
Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων (DOEPTM187)Νεόφυτος Ασπριάδης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (DOEPTM126)Αλέξανδρος Σπυράτος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (DOEPTM182)Ζωή Γεωργακοπούλου Βουρλουμη
Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία (ΘΕ-πρώην ΔΟΕΠΤΜ) (DOEPTM179)Σωτήριος Τριανταφύλλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι (DOEPTM140)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ (DOEPTM114)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
Διοίκηση επισιτισμού και τροφοδοσίας ΙΙ (ΠΠΣ-ΔΟΕΠΤΜ} (MUS134)Βασιλική Δημητροπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (DOEPTM181)Ζωή Γεωργακοπούλου Βουρλουμη
Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων (DOEPTM172)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας (DOEPTM122)Βασιλική Δημητροπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι (DOEPTM141)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι (DOEPTM164)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙI (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DOEPTM174)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ (DOEPTM112)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
Εισαγωγή στην Επικοινωνία (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM133)Παναγιώτης Ζαφειράκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (DOEPTM135)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (DOEPTM169)Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (MUS124)Παναγιώτης Ζαφειράκης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (DOEPTM170)Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Επικοινωνιακός Προγραμματισμός ΙΙ (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM108)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολ. και Τουρ. Μονάδες (ΕΡΓ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM110)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολ. και Τουρ. Μονάδες (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM109)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολιτιστ. & Τουριστ. Μονάδες  (DOEPTM177)Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο Πολιτιστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (DOEPTM158)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Εμπόριο Πολ. Μον. & Επιχ. Φιλοξ. ( ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (MUS123)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (DOEPTM194)Αλέξανδρος Λιάπης
Μάρκετινγκ πολιτιστικών μοναδων & επιχειρησεων φιλοξενίας (DOEPTM178)Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (DOEPTM117)Ζωή Βουρλούμη
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (DOEPTM111)Ζωή Καρανικολα
Μουσειοπαιδαγωγική (DOEPTM157)Πολυξένη Παναγιωτοπούλου
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΟΕΠΤΜ&ΜΜΣΕ) ΘΕΩΡΙΑ/ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (TMG122)Ιουλία Χάρμπαλη
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΟΕΠΤΜ) ΘΕΩΡΙΑ/ / ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (TMG121)Ιουλία Χάρμπαλη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DOEPTM173)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (DOEPTM175)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DOEPTM166)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (DOEPTM165)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Περιηγητισμός και πολιτιστική κληρονομιά (εργαστήριο) (DOEPTM116)Μαρία Βίγλη
Περιηγητισμός και πολιτιστική κληρονομιά (θεωρία) (DOEPTM115)Μαρία Βίγλη
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (11703) (DOEPTM191)Βησσαρίων Φερεντίνος
Πολιτική Κοινωνιολογία (DOEPTM142)Θεόδωρος Ρίζος
Πολιτιστική Επικοινωνία (DOEPTM185)Νεόφυτος Ασπριάδης
Πολιτιστική Παραγωγή και Κατανάλωση (Εργαστήριο) (DOEPTM190)Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
Πολιτιστική Παραγωγή και Κατανάλωση (Θεωρία) (DOEPTM189)Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ (DOEPTM125)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στατιστική (DOEPTM113)ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΡΕΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (DOEPTM138)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (11706)Θεόδωρος Ρίζος
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (13506) (DOEPTM192)Βησσαρίων Φερεντίνος