Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2021 - Οργάνωση Πληροφορίας - Τεκμηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Εργαστήριο) (12602)Δημήτρης Βεργόπουλος
Branding, Επικοινωνία και Πολιτισμός (DOEPTM188)Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
English (Foreign Language, Terminology Workshop) (MUS127)Dr Dimitrakopoulou Georgia
English (Foreign Language, Terminology Workshop) (MUS126)Dr Dimitrakopoulou Georgia
[Εργαστήριο] Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολιτιστικές & Τουριστικές Μονάδες (DOEPTM184)Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Ε) ΘΕΩΡΙΑ MUS_206 του Β΄ εξαμήνου 2020 (DOEPTM106)Dr Dimitrakopoulou Georgia
Αρχές, μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (εργαστήριο) (DOEPTM128)Μαρία Βίγλη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (DOEPTM136)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (DOEPTM137)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Διαφήμιση, Δημοσιότητα, Δημοσκοπήσεις (ΘΕ-πρώην τμήμα ΔΟΕΠΤΜ) (DOEPTM180)Σωτήριος Τριανταφύλλου
Διαφήμιση, Δημοσιότητα, Δημοσκοπήσεις. Εργαστήριο (DOEPTM195)Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Σπυράτος Αλέξανδρος
Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (Εργαστήριο) (DOEPTM193)Αλέξανδρος Λιάπης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (DOEPTM126)Αλέξανδρος Σπυράτος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (DOEPTM182)Ζωή Γεωργακοπούλου Βουρλουμη
Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία (ΘΕ-πρώην ΔΟΕΠΤΜ) (DOEPTM179)Σωτήριος Τριανταφύλλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (DOEPTM161)Γιώργος Παναγιωτόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι (DOEPTM140)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι (DOEPTM201)Ζωή Γεωργακοπούλου Βουρλουμη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι (DOEPTM200)Ζωή Γεωργακοπούλου Βουρλουμη
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ (DOEPTM114)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ (DOEPTM114) ΘΕΩΡΙΑ (DOEPTM197)Ζωή Γεωργακοπούλου Βουρλουμη
Διοίκηση επισιτισμού και τροφοδοσίας ΙΙ (ΠΠΣ-ΔΟΕΠΤΜ} (MUS134)Βασιλική Δημητροπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (DOEPTM181)Ζωή Γεωργακοπούλου Βουρλουμη
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας (DOEPTM122)Βασιλική Δημητροπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι (DOEPTM141)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DOEPTM164)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (DOEPTM198)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙI (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DOEPTM174)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ (DOEPTM112)Αναστασία Ζαφειροπούλου Μακρυγένη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (DOEPTM199)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Εισαγωγή στην Επικοινωνία (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM133)Παναγιώτης Ζαφειράκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (DOEPTM135)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι (DOEPTM162)Γιώργος Παναγιωτόπουλος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (DOEPTM169)Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (MUS124)Παναγιώτης Ζαφειράκης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (DOEPTM170)Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Επικοινωνιακός Προγραμματισμός ΙΙ (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM108)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολ. και Τουρ. Μονάδες (ΕΡΓ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM110)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολ. και Τουρ. Μονάδες (ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (DOEPTM109)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολιτιστ. & Τουριστ. Μονάδες  (DOEPTM177)Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Εμπόριο Πολ. Μον. & Επιχ. Φιλοξ. ( ΘΕ - πρώην τμήμα ΔΟΕΠ&ΤΜ) (MUS123)Παναγιώτης Ζαφειράκης
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (DOEPTM194)Αλέξανδρος Λιάπης
Ιστορικές και Πολιτιστικές Προσεγγίσεις της Επικοινωνίας (DOEPTM203)Νεόφυτος Ασπριάδης
Μάρκετινγκ πολιτιστικών μοναδων & επιχειρησεων φιλοξενίας (DOEPTM178)Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (DOEPTM117)Ζωή Βουρλούμη
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (DOEPTM111)Ζωή Καρανικολα
Μουσειοπαιδαγωγική (DOEPTM157)Πολυξένη Παναγιωτοπούλου
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΟΕΠΤΜ&ΜΜΣΕ) ΘΕΩΡΙΑ/ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (TMG122)Ιουλία Χάρμπαλη
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΟΕΠΤΜ) ΘΕΩΡΙΑ/ / ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (TMG121)Ιουλία Χάρμπαλη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DOEPTM173)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (DOEPTM175)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DOEPTM166)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (DOEPTM165)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Περιηγητισμός και πολιτιστική κληρονομιά (εργαστήριο) (DOEPTM116)Μαρία Βίγλη
Περιηγητισμός και πολιτιστική κληρονομιά (θεωρία) (DOEPTM115)Μαρία Βίγλη
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (DOEPTM159)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (11703) (DOEPTM191)Βησσαρίων Φερεντίνος
Πολιτική Κοινωνιολογία (DOEPTM142)Θεόδωρος Ρίζος
Πολιτιστική Επικοινωνία 2021 - 2022 (DOEPTM202)Νεόφυτος Ασπριάδης
Πολιτιστική Παραγωγή και Κατανάλωση (Εργαστήριο) (DOEPTM190)Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
Πολιτιστική Παραγωγή και Κατανάλωση (Θεωρία) (DOEPTM189)Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ (DOEPTM125)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (DOEPTM138)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης, Θεωρία και Εργαστήριο (DOEPTM167)Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (11706)Θεόδωρος Ρίζος
Τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη πολιτιστικών και τουριστικών μονάδων (DOEPTM204)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (13506) (DOEPTM192)Βησσαρίων Φερεντίνος