Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοικητική Λογιστική (ΕΡΓ) (MUS105)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Διοικητική Λογιστική (ΘΕΩΡΙΑ) (MUS106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓ) (MUS103)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (MUS104)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ