Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
?στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας? στοιχεία Μικρο, Μακρο, Στρατηγ. Μαρκτ (βοηθητικές σημειώσεις)  (TMG-TOUR131)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR166)Ιωάννα Χατζοπούλου
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR118)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (TMG-TOUR185)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Αρχές Τουρισμού (TMG-TOUR128)Μαρία Αργυροπούλου
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR162)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-TOUR176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (4203)Μαρία Αργυροπούλου
Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (TMG-TOUR168)Μαρία Αργυροπούλου
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό (TMG-TOUR133)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (4601)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (4601)Απόστολος Ραφαηλίδης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR148)Απόστολος Ραφαηλίδης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR130)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (2019-20) (4306)Χατζοπούλου Εύη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (4502)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (4502)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR138)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (TMG-TOUR154)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR153)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR173)Απόστολος Ραφαηλίδης
Θαλάσσιος Τουρισμός (4506)Κουρτεσοπούλου Άννα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4105)Ιουλία Πουλάκη
Μακροοικονομία (TMG-TOUR157)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μακροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG130)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (4702)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Ε) (TMG-TOUR172)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό - Β' Εργαστηριακή Ομάδα (4702)Ιουλία Πουλάκη
Μικροοικονομία (TMG-TOUR156)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μικροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG129)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Οικονομικά Μαθηματικά (4103)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Οικονομική του Τουρισμού (TMG110)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG-TOUR184)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (TMG-TOUR183)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (4504)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό [Εργαστήριο 2020-2021] (4504)Γιάννης Νίκας
Ποσοτικές Μέθοδοι (TMG-TOUR155)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR111)Βασιλική Καρυώτη
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (Θ+Ε) (TMG-TOUR171)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR178)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Στρατηγικές και πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης (TMG-TOUR132)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία (TMG-TOUR175)Εύη Χατζοπούλου
Συμπεριφορά καταναλωτή (TMG-TOUR134)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (4701)Ιουλία Πουλάκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TMG-TOUR150)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουρισμός και Κοινωνικές Επιστήμες (TMG-TOUR159)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ( 4605)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (TMG-TOUR142)Βασιλική Μαραβέλη
Τουριστική Γεωγραφία (TMG-TOUR139)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (TMG-TOUR186)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουριστικό Μάρκετινγκ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Λήψη Αποφάσεων (TMG-TOUR158)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR161)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ