Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
?στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας? στοιχεία Μικρο, Μακρο, Στρατηγ. Μαρκτ (βοηθητικές σημειώσεις)  (TMG-TOUR131)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR118)Ιωάννα Χατζοπούλου
Αρχές Μάρκετινγκ (TMG-TOUR140)Ιφιγένεια Λέρη
Αρχές Τουρισμού (TMG-TOUR128)Μαρία Αργυροπούλου
Βάσεις Δεδομένων (TMG-TOUR129)Ιωάννης Κουτσονίκος
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (4203)Μαρία Αργυροπούλου
Διαχείριση Κρίσεων στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (TMG-TOUR137)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (4302)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό - Εργαστήριο (4406)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό - Θεωρία (4406)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό (TMG-TOUR133)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας (4205)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (TMG112)Παρασκευή Παράσχη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (4606)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ (4304)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών & Πρακτορείων [Εργαστήριο 2019-20] (4304)Εύη Χατζοπουλου - Παπαϊωάννου Άλκηστις
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR148)Απόστολος Ραφαηλίδης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR130)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (2019-20) (4306)Χατζοπούλου Εύη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (4502)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΘΕΩΡΙΑ (4502)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (TMG-TOUR138)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε) (4206)Γιάννης Νίκας
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θ) (4206)Γιάννης Νίκας
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (TMG-TOUR154)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR153)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (TMG-TOUR106)Παρασκευή Παράσχη
Ηλεκτρονικό επιχειρείν στην τουριστική βιομηχανία (TMG-TOUR136)Ιφιγένεια Λέρη
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία ? Θεωρία (4603)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΘΑΛΛΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (4506)Παρασκευή Παράσχη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4105)Ιουλία Πουλάκη
Μακροοικονομία (TMG-TOUR157)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (4702)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Μικροοικονομία (TMG-TOUR156)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Οικονομικά Μαθηματικά (4103)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Οικονομική του Τουρισμού (TMG110)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (TMG-TOUR141)Απόστολος Ραφαηλίδης
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (4504)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι (TMG-TOUR155)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR111)Βασιλική Καρυώτη
Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ) -- Επί Πτυχίω Φοιτητές (4305)Γιάννης Νίκας
Στρατηγικές και πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης (TMG-TOUR132)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Στρατηγική και Ηγεσία στον κλάδο της Φιλοξενίας - Εργαστήριο (4602)Ιουλία Πουλάκη
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Συμπεριφορά καταναλωτή (TMG-TOUR134)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TMG-TOUR150)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ( 4605)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (TMG-TOUR142)Βασιλική Μαραβέλη
Τουριστική Γεωγραφία (TMG-TOUR139)Μαρία Αργυροπούλου
Τουριστικό Μάρκετινγκ (TOUR135)Ιφιγένεια Λέρη
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Λήψη Αποφάσεων (TMG-TOUR158)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ