Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR166)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (4607)Εύη Χατζοπουλου
Αθλητικός Τουρισμός - Εαρινό Εξάμηνο 2022 (TMG-TOUR227)ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΑΤΣΕ
Αρχές Τουρισμού (TMG-TOUR128)Μαρία Αργυροπούλου
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR220)Βασιλική Μπάλλα
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR162)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-TOUR176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR205)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Ιωάννης Κουτσονίκος
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG127)Ιωάννης Κουτσονίκος
Γερμανική Τουριστική Ορολογία (FLU158)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Χ.Ε.2021-22 (FLU168)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (4203)Μαρία Αργυροπούλου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (4604)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διοίκηση Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (TMG-TOUR168)Μαρία Αργυροπούλου
Διοίκηση Αερομεταφορών (5.2C)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (πρώην ΤΕΙ) (TMG-TOUR189)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (4601)Άννα Κουρτεσοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (4606)Εύη Χατζοπουλου
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων – Εαρινό Εξάμηνο 2022 (TMG-TOUR228)ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΑΤΣΕ
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων (TMG_4.2C)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR148)Απόστολος Ραφαηλίδης
Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR223)Βασιλική Μπάλλα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR138)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εργαστήριο) (TMG-TOUR204)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή στην Πληροφορική (TMG_1.4C)Γιάννης Κουτσονίκος, Φωτεινή Αθανασοπούλου
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (TMG-TOUR154)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR153)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR173)Απόστολος Ραφαηλίδης
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία (TMG-TOUR190)Ιωάννης Κουτσονίκος
Θαλάσσιος Τουρισμός (4506)Κουρτεσοπούλου Άννα
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG136)Δημήτριος Βορτελίνος
Μαθήματα 2ου & 4ου Εξαμήνου [Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων] (TMG-TOUR224)Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μακροοικονομία (TMG-TOUR157)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μακροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG130)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (4702)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (εργαστήριο)_2021-22 (4702)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Παναγόπουλος Αλκιβιάδης, Χριστίνα Καραδημητρίου
Μικροοικονομία (TMG-TOUR156)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μικροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG129)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Οικονομικά Μαθηματικά (4103)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Οικονομική του Τουρισμού (TMG110)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (4504)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό [Εργαστήριο 2021-2022 - Επί Πτυχίω] (4504)Γιάννης Νίκας
Ποσοτικές Μέθοδοι (TMG-TOUR155)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΤΟΥΡ ΕΠΙΧ- Ε ΕΞΑΜ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)_2021-22 (TMG-TOUR214)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΤΟΥΡ ΕΠΙΧ-Ε' ΕΞΑΜ)-ΘΕΩΡΙΑ_2021-22 (TMG-TOUR211)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Πρακτική Άσκηση_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (π. ΤΕΙ) (Η ΕΞΑΜ)-Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Ιουλία Πουλάκη
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ () Μαρία Αργυροπούλου
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (TMG-TOUR206)Γιάννης Νίκας-Ιουλία Πουλάκη-Παναγιώτα Βάθη Σαράβα
Στατιστική των Επιχειρήσεων Θεωρία & Εργαστήριο (πρώην τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων) (TMG-TOUR221)Βασιλική Καρυώτη
στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ), εαρινό 2022. (TMG-TOUR226)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας (ΘΕΩΡΙΑ), εαρινό 2022. (TMG-TOUR225)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στη Ξενοδοχειακή Τουριστική Βιομηχανία (TMG-TOUR216)Αθανάσιος Πούλης
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (TMG_6.1C)Ιουλία Πουλάκη
Τουρισμός και Κοινωνικές Επιστήμες (TMG-TOUR159)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ( 4605)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (TMG-TOUR142)Βασιλική Μαραβέλη
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Λήψη Αποφάσεων (TMG-TOUR158)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR161)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR210)Δημήτριος Ντόβας