Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR166)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (4607)Εύη Χατζοπουλου
Αρχές Μάρκετινγκ (4202)Ιουλία Πουλάκη
Αρχές Τουρισμού (TMG-TOUR128)Μαρία Αργυροπούλου
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR162)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Επί πτυχίω) (TMG-TOUR209)Βασιλική Μπάλλα
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-TOUR176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (εργαστήριο) (TMG-TOUR205)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Ιωάννης Κουτσονίκος
Βάσεις Δεδομένων - Θεωρία (TMG-TOUR129)Ιωάννης Κουτσονίκος
Γερμανική Τουριστική Ορολογία (FLU158)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (4203)Μαρία Αργυροπούλου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (4604)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διοίκηση Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (TMG-TOUR168)Μαρία Αργυροπούλου
Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό - Εργαστήριο (4406)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό - Θεωρία (4406)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (πρώην ΤΕΙ) (TMG-TOUR189)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Ελεύθερου Χρόνου (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας - Θεωρία (4205)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (4601)Άννα Κουρτεσοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (4606)Εύη Χατζοπουλου
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων - Εργαστήριο (4304)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων - Θεωρία (4304)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR148)Απόστολος Ραφαηλίδης
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας (4502)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR138)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εργαστήριο) (TMG-TOUR204)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή στην Πληροφορική (TMG_1.4C)Γιάννης Κουτσονίκος, Φωτεινή Αθανασοπούλου
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (TMG-TOUR154)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR153)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR173)Απόστολος Ραφαηλίδης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (TMG-TOUR190)Ιωάννης Κουτσονίκος
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία [Εργαστήριο - 2020-2021] (4603)Γιάννης Κουτσονίκος, Γιάννης Νίκας
Θαλάσσιος Τουρισμός (4506)Κουρτεσοπούλου Άννα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4105)Ιουλία Πουλάκη
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG136)Δημήτριος Βορτελίνος
Μακροοικονομία (TMG-TOUR157)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μακροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG130)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (4702)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Μικροοικονομία (TMG-TOUR156)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μικροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG129)Θεοφάνης Μαυριδάκης
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (TMG-TOUR188)Ιωάννα Χατζοπούλου
Οικονομικά Μαθηματικά (4103)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Οικονομική του Τουρισμού (TMG110)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG-TOUR184)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (TMG-TOUR183)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (4504)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό [Εργαστήριο 2020-2021] (4504)Γιάννης Νίκας
Ποσοτικές Μέθοδοι (TMG-TOUR155)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR111)Βασιλική Καρυώτη
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (Θεωρία) (TMG-TOUR171)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Πρακτική Άσκηση (Η' εξάμηνο)-Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Ιουλία Πουλάκη
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ()Μαρία Αργυροπούλου
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (TMG-TOUR206)Γιάννης Νίκας-Ιουλία Πουλάκη-Παναγιώτα Βάθη Σαράβα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εργαστήριο για τους φοιτητές του τμήματος Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, π.ΤΕΙ) (TMG-TOUR200)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) (TMG-TOUR201)Βασιλική Καρυώτη
στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας (Θεωρία), εαρινό 2021. (TMG-TOUR195)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία (TMG-TOUR175)Εύη Χατζοπούλου
Συμπεριφορά καταναλωτή στον τουρισμό εαρινό 2021 (TMG-TOUR198)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (4701)Ιουλία Πουλάκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TMG-TOUR150)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουρισμός και Κοινωνικές Επιστήμες (TMG-TOUR159)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ( 4605)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (TMG-TOUR142)Βασιλική Μαραβέλη
Τουριστική Γεωγραφία (TMG-TOUR139)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (TMG-TOUR186)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουριστικό Μάρκετινγκ (4402)Ιουλία Πουλάκη
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Λήψη Αποφάσεων (TMG-TOUR158)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR161)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ