Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
?στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας? στοιχεία Μικρο, Μακρο, Στρατηγ. Μαρκτ (βοηθητικές σημειώσεις)  (TMG-TOUR131)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR166)Ιωάννα Χατζοπούλου
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR118)Ιωάννα Χατζοπούλου
Αρχές Μάρκετινγκ (TMG-TOUR140)Ιφιγένεια Λέρη
Αρχές Τουρισμού (TMG-TOUR128)Μαρία Αργυροπούλου
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR162)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-TOUR176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (4203)Μαρία Αργυροπούλου
Διοίκηση Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (TMG-TOUR168)Μαρία Αργυροπούλου
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό (TMG-TOUR133)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR130)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (2019-20) (4306)Χατζοπούλου Εύη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (4502)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (4502)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR138)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (TMG-TOUR154)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR153)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR173)Απόστολος Ραφαηλίδης
Ηλεκτρονικό επιχειρείν στην τουριστική βιομηχανία (TMG-TOUR136)Ιφιγένεια Λέρη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4105)Ιουλία Πουλάκη
Μακροοικονομία (TMG-TOUR157)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (4702)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Ε) (TMG-TOUR172)Παναγιώτα Βάθη
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό - Β' Εργαστηριακή Ομάδα (4702)Ιουλία Πουλάκη
Μικροοικονομία (TMG-TOUR156)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Οικονομικά Μαθηματικά (4103)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Οικονομική του Τουρισμού (TMG110)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (4504)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό [Εργαστήριο 2020-2021] (4504)Γιάννης Νίκας
Ποσοτικές Μέθοδοι (TMG-TOUR155)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR111)Βασιλική Καρυώτη
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (Θ+Ε) (TMG-TOUR171)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ) (4305)Παναγιώτα Βάθη
Στρατηγικές και πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης (TMG-TOUR132)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία (TMG-TOUR175)Εύη Χατζοπούλου
Συμπεριφορά καταναλωτή (TMG-TOUR134)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (4701)Ιουλία Πουλάκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TMG-TOUR150)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουρισμός και Κοινωνικές Επιστήμες (TMG-TOUR159)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ( 4605)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (TMG-TOUR142)Βασιλική Μαραβέλη
Τουριστική Γεωγραφία (TMG-TOUR139)Μαρία Αργυροπούλου
Τουριστικό Μάρκετινγκ (TOUR135)Ιφιγένεια Λέρη
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Λήψη Αποφάσεων (TMG-TOUR158)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR161)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ