Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Tουριστική Νομοθεσία (TMG-TOUR166)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (4607)Εύη Χατζοπουλου
Αθλητικός Τουρισμός - Εαρινό Εξάμηνο 2022 (TMG-TOUR227)ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΑΤΣΕ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR220)Βασιλική Μπάλλα
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR162)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΤΕΠ (TMG-TOUR240)Δημήτριος Ντόβας
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-TOUR176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR205)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Ιωάννης Κουτσονίκος
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG127)Ιωάννης Κουτσονίκος
Γερμανική Τουριστική Ορολογία (FLU158)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Χ.Ε.2021-22 (FLU168)Φρειδερίκη Σάββα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (4604)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διοίκηση Αερομεταφορών (5.2C)Παναγόπουλος Αλκιβιάδης
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (πρώην ΤΕΙ) (TMG-TOUR189)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (4601)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων – Εαρινό Εξάμηνο 2022 (TMG-TOUR228)ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΑΤΣΕ
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων (TMG_4.2C)Παναγόπουλος Αλκιβιάδης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR148)Απόστολος Ραφαηλίδης
Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR223)Βασιλική Μπάλλα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR138)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εργαστήριο) (TMG-TOUR204)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΤΕΠ (TMG-TOUR241)Δημήτριος Ντόβας
Δοκιμαστικό Μάθημα (TMG-TOUR232)Δοκιμαστικό Μάθημα
Εισαγωγή στην πληροφορική (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG238)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Κουτσονίκος Ιωάννης
Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG_1.4C)Γιάννης Κουτσονίκος, Φωτεινή Αθανασοπούλου
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (TMG-TOUR154)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR153)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR173)Απόστολος Ραφαηλίδης
Εργαστήρια Φιλοξενίας, Αερομεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΠΣ ΤΕΙ (4406 / 4502)Χατζοπούλου Εύη
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία [Εργαστήριο] (4603)Γιάννης Κουτσονίκος
Θαλάσσιος Τουρισμός (4506)Κουρτεσοπούλου Άννα
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG136)Δημήτριος Βορτελίνος
Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου [Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων] (TMG-TOUR224)Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου [Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων] (TMG-TOUR218)Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μακροοικονομία (TMG-TOUR157)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μακροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG130)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μικροοικονομία (TMG-TOUR156)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μικροοικονομία ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG129)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Οικονομικά Μαθηματικά (για φοιτητές Τουριστικών Επιχειρήσεων π.ΤΕΙ) (4103)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Οικονομική του Τουρισμού (TMG110)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (4504)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι (TMG-TOUR155)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΤΟΥΡ ΕΠΙΧ- Ε ΕΞΑΜ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR214)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΤΟΥΡ ΕΠΙΧ-Ε' ΕΞΑΜ)-ΘΕΩΡΙΑ (TMG-TOUR211)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Πρακτική Άσκηση_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (π. ΤΕΙ) (Η ΕΞΑΜ)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Αθανάσιος Πούλης
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ () Μαρία Αργυροπούλου
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για φοιτητές π.ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG176)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα , Βασιλική Καρυώτη, Δημήτρης Ντόβας
Στατιστική των Επιχειρήσεων Θεωρία & Εργαστήριο (πρώην τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων) (TMG-TOUR221)Βασιλική Καρυώτη
στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας (Θεωρία), εαρινό  (TMG-TOUR195)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στη Ξενοδοχειακή Τουριστική Βιομηχανία (TMG-TOUR216)Αθανάσιος Πούλης
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (TMG_6.1C)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (TMG-TOUR142)Βασιλική Μαραβέλη
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΤΕΠ (TMG-TOUR242)Δημήτριος Ντόβας
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Λήψη Αποφάσεων (TMG-TOUR158)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR161)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR210)Δημήτριος Ντόβας