Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (4601)

Άννα Κουρτεσοπούλου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών και τεχνικών της επιστήμης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με εφαρμογή στους οργανισμούς και επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, της αποτελεσματικότητάς τους και γενικότερα της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών και πρακτικών-μεθόδων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System-ISO 9001:2000) και του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) με εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας (European Business Excellence Model), του Αμερικανικού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας (Baldrige Award), του Ιαπωνικού βραβείου ποιότητας, και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Common Assessment Framework) με εφαρμογή στους δημόσιους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις.

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -