Θαλάσσιος Τουρισμός (4506)

Κουρτεσοπούλου Άννα

Περιγραφή

Σύνδεσμος διάλεξης μαθήματος:

 

https://upatras-gr.zoom.us/j/2768883262?pwd=OUJsVGdpdzBDQ01aOVRuU0FpQWlNUT09

Ημερολόγιο