Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (REHN-212)Νικόλαος Μπακάλης