Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Το σύνολο του Περιεχομένου μαθημάτων της πλατφόρμας eclass.upatras.gr του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και το υλικό των διαλέξεων που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους ψηφιακού περιεχομένου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου αυτού χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διδάσκοντα.