Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδασκαλία

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/-ές να γνωρίσουν τα ερευνητικά ρεύματα της Διδακτικής της Φυσικής που σχετίζονται με την έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση και να εξοικειωθούν με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε αυτά τα ρεύματα.

Κωδικός: PN1445
Κατηγορία: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η πρώτη ενότητα εισάγει τις συνιστώσες της επιστημονικής γνώσης (επιστημονική, μεθοδολογική και πολιτισμική). Επιπλέον εισάγει τα θέματα της επιστημονικής γνώσης αναφοράς των φυσικών επιστημών, των εννοιών των φυσικών επιστημών, καθώς και της ιστορικής και φιλοσοφικής τους υπόστασης.

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει την έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού ως ερευνητικό πεδίο και τα ερευνητικά ρεύματα που σχετίζονται με την έννοια αυτή. Επιπλέον εξετάζει τις μορφές διάδοσης των φυσικών επιστημών και τα είδη γνώσης που εμπλέκονται σε αυτές.

Η τρίτη ενότητα εξετάζει τις αντιλήψεις για το αναλυτικό πρόγραμμα των φυσικών επιστημών: την παραδοσιακή, την καινοτομική και την εποικοδομητική αντίληψη. Παρουσιάζει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά που διέπουν την κάθε αντίληψη και δίνει παραδείγματα για την καθεμία ως εφαρμογή τους στη διδασκαλία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4071
Αρ. Προβολών :  22650

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις