Κβαντική Φυσική 2

Χαράλαμπος Αναστόπουλος

Περιγραφή
  • Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Δεύτερο μάθημα Κβαντικής Φυσικής του προγράμματος σπουδών.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Χ. Αναστόπουλος, Κβαντική Μηχανική (αντίγραφο εντός του e-class)

2. S. Gasiorowicz, Κβαντική Φυσική (Κλειδάριθμος, 2015).

3. Σ. Τραχανάς, Κβαντομηχανική ΙΙ (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007)

4. L. E. Ballentine, Quantum Mechanics: a Modern Development (World Scientific, 1998)

 

Προαπαιτήσεις

1. Γραμμική άγεβρα (διανυσματικοί χώροι, πίνακες, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων)

2. Διαφορικές εξισώσεις (συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, εξίσωση Laplace)

2. Το μάθημα Κβαντική Φυσική 1.

Ημερολόγιο