Ψυχοπαθολογία εφήβων και ενηλίκων

Νίκος Παπαχριστόπουλος

Περιγραφή

Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας.  Κλινική συμπτωματολογία βάσει των εγχειριδίων DSM-V και ICD-X. Κυρίαρχοι ψυχοπαθολογικοί σχηματισμοί. Κλινικές δομές στην ψυχανάλυση. Νευρώσεις, ψυχώσεις, διαστροφές. Συμπτωματολογία και ερμηνεία. Η εφηβεία και τα χαρακτηριστικά της. Ιδιαιτερότητες της εφηβείας και η διαφοροποίηση της συμπτωματολογίας της από την αντίστοιχη των ενηλίκων. Κλινικά συμπτώματα και κοινωνικός δεσμός. Τα «νέα» συμπτώματα και η σχέση τους με τον νέο τρόπο εγγραφής του υποκείμενου στον κοινωνικό δεσμό. Η κοινωνική κατασκευή της έννοιας του συμπτώματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις