Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης

Μενέλαος Χριστόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζεται το έργο του Ευριπίδη, η θέση του στην αρχαία ελληνική γραμματεία, η σχέση του έργου με την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής και το περιεχόμενο των σωζόμενων δραμάτων. Στο μάθημα μελετάται και αναλύεται από το πρωτότυπο η τραγωδία Μήδεια (431 π. Χ.). Tο κείμενο της τραγωδίας έχει διαιρεθεί σε δύο μέρη: οι στίχοι 1-662 μελετώνται στο πλαίσιο του φροντιστηρίου (με έμφαση στην γραμματική και στο συντακτικό), ενώ το υπόλοιπο μέρος στις διαλέξεις.

 

Κωδικός: LIT1882
Κατηγορία: Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 1-48 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 49-95 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 148-203 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 204-266 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 96-147 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 267-323 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 324-409 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 310-464 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 576-626 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 465-519 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 520-575 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 627-662 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 663-718 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου της ευριπίδειας τραγωδίας ?λκηστις.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 719-797 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?ρακλείδαι και ?ππόλυτος.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 798-834 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?νδρομάχη και ?κάβη.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 835-907 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?κέτιδες και ?ων.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 908-975 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?ρακλ?ς και ?λέκτρα.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 976-1080 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Τρωάδες και ?λένη.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1081-1120 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?φιγένεια ?ν Ταύροις και Φοίνισσαι.

Παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων έργων ?ρέστης και ?φιγένεια ?ν Α?λίδι.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1121-1230 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων έργων Βάκχαι, ??σος, Κύκλωψ.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1231-1419 της Μήδειας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  13866
Αρ. Προβολών :  55743

Ημερολόγιο