[Φώτη Αλεξάνδρα

[Φώτη Αλεξάνδρα

Απαντήσεις:

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού τύπου είναι το : Toy Theater | Fun Online Educational Games for Kids. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού τύπου το επέλεξα διότι συμπεριλαμβάνει μια τεράστια συλλογή διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή και έτσι τα παιδιά είναι αυτά που ανακαλύπτουν και καλλιεργούν τη γνώση μέσα από αξιόλογες και ποιοτικές μαθησιακές δραστηριότητες. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά προβληματίζονται με πληροφορίες και γεγονότα που δέχονται καθώς και με καινούριες έννοιες. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τα ίδια τα παιδιά να οικοδομούν την γνώση μέσα από πειραματισμούς και παράλληλα να επιλύουν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν.

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό κλειστού τύπου είναι το: http://ebooks.edu.gr/ebooks/.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό κλειστού τύπου το επέλεξα επειδή τα διαδραστικά βιβλία είναι εφοδιασμένα με υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό. Με την χρήση των διαδραστικών βιβλίων ενεργοποιείται η σκέψη του μαθητή και συμβάλλει στην παράγωγη της γνώσης. Μέσα από αυτό οι μαθητές οδηγούνται σε μαθησιακές καταστάσεις. Τα παιδιά πειραματίζονται με την υπάρχουσα γνώση και καλούνται να αναζητήσουν και να προτείνουν ιδέες σχετικά με το υπάρχον ζήτημα. Έτσι τα διαδραστικά βιβλία μετατρέπονται σε μεταδότη γνώσεων υποκαθιστώντας με αυτό τον τρόπο το ρολό του δασκάλου. Επιπλέον οι μαθητές μέσα από τα διαδραστικά βιβλία έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα νέα συστήματα διδασκαλίας και εξάσκησης που παρέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.