[Τρυφωνοπούλου Αθηνά

[Τρυφωνοπούλου Αθηνά

Λογισμικό ανοιχτού τύπου: https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_el.html

Το συγκεκριμένο λογισμικό αφορά το μάθημα της φυσικής και είναι μία προσωμοίωση για τις δυνάμεις και την κίνηση η οποία φαίνεται πολύ βοηθητική για να αντιληφθεί ο μαθητής αυτές τις έννοιες της φυσικής.Πιο συγκεκριμένα, στην καρτέλα του λογισμικού «κίνηση» ο μαθητής έχει την δυνατότητα να χειρίζεται άμεσα διάφορα αντικείμενα και παραμέτρους προκειμένου να βγάλει διάφορα συμπεράσματα για τις δυνάμεις και με ποιον τρόπο επηρεάζει η δύναμη που ασκείται από τον άνθρωπο την ταχύτητα και σύμφωνα και με το βάρος των αντικειμένων που τοποθετούνται στο τροχήλατο.Υπάρχει υψηλή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο λογισμικό και στον μαθητή,ωστόσο χρειάζεται υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό καθώς το λογισμικό λειτουργεί ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών της φυσικής ταυτόχρονα με την βοήθεια του δασκάλου.

Λογισμικό κλειστού τύπου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10875?locale=el

Το συγκεκριμένο λογισμικό αφορά τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-20 ετών.Είναι ένα λογισμικό κλειστού τύπου καθώς το λογισμικό είναι ταυτόχρονα και μέσο μετάδοσης της γνώσης(βίντεο,καρτέλες με πληροφορίες) και εργαλείο αξιολόγησης(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που είναι σε μορφή επιτραπέζιου)Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό και ο μαθητής μπορεί μόνος του να μάθει τις πληροφορίες που χρειάζεται και να τις εμπεδώσει μέσω της αξιολόγησης και αυτό καθιστά το λογισμικό ιδιαίτερα χρήσιμο.