[Τερεζοπούλου Ουρανία

[Τερεζοπούλου Ουρανία

Λογισμικό κλειστού τύπου:

https://schol.io/games

Τα λογισμικά κλειστού τύπου χαρακτηρίζονται από υψηλή αλληλεπίδραση του χρήστη με τον υπολογιστή με στόχο την μετάδοση γνώσεων πάνω σε κάποια θεματολογία. Επέλεξα αυτό το λογισμικό διότι έχει ποικιλία στα παιχνίδια που προσφέρει πάνω στην θετική κατεύθυνση με αποτέλεσμα το παιδί να μαθαίνει πολλά πράγματα με ποικίλους δια δραστικούς τρόπους. Ακόμη απευθύνεται σε μικρά και μεγάλα παιδιά καλύπτοντας μεγάλο εύρος ηλικιών.

Λογισμικό ανοιχτού τύπου:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1

Επέλεξα την συγκεκριμένη ιστοσελίδα για λογισμικό ανοιχτού τύπου καθώς είναι από τις πιο γνωστές. Ο καθένας έχει την δυνατότητα να διαγράψει, να προσθέσει ή να τροποποιήσει πληροφορίες σε θέματα μέσα στην ιστοσελίδα. Αυτό καθιστά την ιστοσελίδα κατάλληλη για μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές, για να έχουν την δυνατότητα να έχουν κριτική σκέψη απέναντι στις πληροφορίες που δέχονται αλλά και να τα επιβεβαιώνουν από διαφορετικές πηγές πριν τις χρησιμοποιήσουν.