[Σπέη Ευγενία

[Σπέη Ευγενία

Τα κλειστά εκπαιδευτικά λογισμικά είναι εκείνα που μπορούν να αντικαταστίσουν τον δάσκαλο και να διαμορφώσουν ένα σωστό μάθημα μέσω του συστήματός τους. Μία καλή επιλογή ενός τέτοιου λογισμικού θα ήταν το Hot Potatoes, το οποίο μπορεί να βρεθεί εδώ: http://hotpot.uvic.ca/ . Το Hot Potatoes αποτελεί μια ελεύθερη εφαρμογή την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, ώστε να δημιουργήσει διάφορες γλωσσικές ασκήσεις όπου μπορεί είτε να αναρτήσει στο διαδίκτυο είτε να τις χρησιμοποιήσει εκτός διαδικτύου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν έξι τύποι ασκήσεων: πολλαπλών επιλογών, σύντομη απάντηση, ανακατεμένη πρόταση, σταυρόλεξο, αντιστοίχιση και συμπλήρωση κενών. Ο μαθητής μπορεί να δουλέψει αυτόνομα, ενώ αξιολογείται άμεσα η επίδοσή του.

Αντιθέτως, τα εκπαιδευτικά λογισμικά ανοιχτού τύπου διαθέτουν τη μορφή ενός εργαλείου για την στήριξη της μελέτης του μαθητή και την άντληση πληροφοριών. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί το Moodle και μπορούμε να το εντοπίσουμε εδώ: https://moodle.org/ . Το Moodle είναι ένα σύστημα ελεύθερης μάθησης όπου διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία. Αποτελεί μια πλατφόρμα εκμάθησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές και τους εκπαιδευόμενους ένα ενιαίο ισχυρό, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων.