[Παυλοπούλου Διονυσία

[Παυλοπούλου Διονυσία

Ερώτηση 1: Τα εκπαιδευτικά λογισμικά διαχωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Σε λογισμικά ανοιχτού κ κλειστού τύπου. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται είτε ως μέσο διδασκαλίας είτε ως εργαλείο μάθησης κ έχουν σκοπό την οικοδόμηση νέας γνώσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων κ αξιολόγησης των μαθητών. Από την αναζήτηση στο διαδίκτυο βρήκα τα εξής λογισμικά: 1. https://phet.colorado.edu/ (Ανοιχτού τύπου) 2. https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/ (κλειστού τύπου)

Ανοιχτού τύπου:

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html&sort=alpha&view=grid

Πρόκειται για ένα λογισμικό που κατευθύνει την διδασκαλία κ την μάθηση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται κ προωθείται η οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή. Επέλεξα το συγκεκριμένο λογισμικό γιατί θεωρώ πως είναι πλήρως οργανωμένη η πληροφορία που παρέχεται στον χρήστη. Αποτελεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, είναι εύχρηστο κ ελκυστικό. Η μάθηση αποτελεί ευχάριστη δραστηριότητα για τον μαθητή. Γίνεται με έμμεσο τρόπο κ διαφέρει πολύ από την εκπαιδευτική διαδικασία της τυπικής εκπαίδευσης. Μια πολύ σημαντική παρατήρηση είναι πως ο μαθητής μπορεί να πειραματιστεί με τα διάφορα αντικείμενα των προσομοιώσεων. Επομένως παρατηρείται υψηλή αλληλεπίδραση μεταξύ λογισμικού-χρήστη.

Κλειστού τύπου:

http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el

Στα λογισμικά του τύπου αυτού ο υπολογιστής αναλαμβάνει τον ρόλο του δασκάλου είτε μερικώς είτε εξ’ ολοκλήρου κατευθύνοντας τον μαθητή. Κατά συνέπεια ο υπολογιστής γίνεται μέσω μετάδοσης της πληροφορίας κ ταυτόχρονα εργαλείο για την αξιολόγηση της. Οι πληροφορίες σε αυτά τα λογισμικά έχουν διάφορες μορφές (βίντεο, εικόνες, κείμενα κ.α.). Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται κυρίως με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Εν τέλει η γνώση προκύπτει από την αλληλεπίδραση κ των δυο παραγόντων. Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο λογισμικό ήταν γιατί έχει ωραία δομή κ είναι οργανωμένο. Μπορείς να αναζητήσεις εύκολα οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσαι.