[Παπανικολοπούλου Θεοδώρα

[Παπανικολοπούλου Θεοδώρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΤΎΠΟΥ: https://www.kidmedia.gr/all-apps

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ανοιχτού τύπου, καθώς ο μαθητής μπορεί να μάθει μέσα από διάφορες δραστηριότητες, μέσω της προσομοίωσης, όπως να αλλάζει θέση στα αντικείμενα ή να βάζει τους αριθμούς στη σωστή σειρά. Υπάρχουν πολλές αναπαραστάσεις, όπως εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχος, χρήση εργαλείων κ.α., και υψηλή αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή και του λογισμικού. Επίσης, σ' αυτή τη περίπτωση, ο υπολογιστής είναι φυσικό και γνωστικό εργαλείο για τον μαθητή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΤΎΠΟΥ: https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-11.html

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι κλειστού τύπου, καθώς είναι ένα σύστημα το οποίο παρέχει διδασκαλία και εξάσκηση στο μαθητή με τη βοήθεια του υπολογιστή. Είναι σε μορφή κειμένου, έχει εικόνες και βίντεο, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και επεξήγηση των γνώσεων. Σ' αυτή τη περίπτωση, ο υπολογιστής είναι μέσο μετάδοσης της πληροφορίας και εργαλείο αξιολόγησής της. Επίσης, ο υπολογιστής υποκαθιστά πλήρως ή μερικώς το δάσκαλο.