[Παπαδάκη Πηνελόπη

[Παπαδάκη Πηνελόπη

1) Για το κλειστό εκπαιδευτικό λογισμικό επέλεξα το εξής :

http://online.eduportal.gr/b_online_new_gr.htm

Πρόκειται για ένα αποδοτικό εκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί να βοηθήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα παιδιά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας εφόσον προσφέρει ποικίλους τρόπους για την κατανόηση του μαθήματος και την αξιολόγηση του μαθητή.

Για το ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα επέλεξα το εξής:

http://stellarium.org/el/

Το συγκεκριμένο ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να βοηθήσει στο μάθημα της αστρονομίας είτε σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα την αστρονομία καθώς περιέχει πολυποίκιλες πληροφορίες που μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των μαθητών και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε βάθος.