[Παπαδάκη Θεοδώρα

[Παπαδάκη Θεοδώρα

3ο Εργαστήριο Δευτέρα 9:00-11:00 Παπαδάκη Θεοδώρα ΑΜ 1057960 5ο έτος __ '''Θα αναζητήσετε στο Διαδίκτυο 2 εκπαιδευτικά λογισμικά που να έχουν παρόμοια θεματολογία με αυτά που μελετήθηκαν στο εργαστήριο (ένα για την κάθε κατηγορία λογισμικού , ανοιχτού και κλειστού τύπου)''__

http://mathimapliroforikis.weebly.com/ekpaideytika-paixnidia.html Το παραπάνω εκπαιδευτικό εργαλείο είναι λογισμικό κλειστού τύπου που περιλαμβάνει πλήρες διδακτικό υλικό με πληροφορίες και γνώσεις, για παιδία του νηπιαγωγείου και του δημοτικού ,καθώς επίσης εμπεριέχει συγκεκριμένο περιεχόμενο για πρακτική άσκηση και αξιολόγηση κάθε μαθήματος και ενότητας. Αυτό το εργαλείο αποκαθιστά εν μέρη ή και πλήρως τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

https://www.kidmedia.gr/all-apps Το παραπάνω υπολογιστικό περιβάλλον, είναι ένα λογισμικό εργαλείο ανοικτού τύπου, στο οποίο ο μαθητής εποικοδομεί τις γνώσεις του μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον ο καθηγητή ή ο γονιός συμβάλει στην διαδικασία εκμάθησης σαν βοηθός-σύμβουλος καθώς υποστηρίζει-ενισχύει κατά κύριο λόγο την δουλειά του μαθητή .