[Νικολακοπούλου Πετρούλα

[Νικολακοπούλου Πετρούλα

Άσκηση 3ου εργαστηρίου πληροφορικής . Όνομα: Πετρούλα Νικολακοπούλου Α.Μ : 1068358

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες λογισμικού : το κλειστό εκπαιδευτικό λογισμικό και το ανοικτό εκπαιδευτικό λογισμικό .
   Αρχικά θα αναφερθώ και θα παρουσιάσω ένα παράδειγμα κλειστού εκπαιδευτικού λογισμικού . Θεωρία μάθησης του κλειστού εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ο συμπεριφορισμός  . Έχει ως στόχο την μετάδοση γνώσεων . Στο κλειστό εκπαιδευτικό σύστημα , ο υπολογιστής είναι μέσο μετάδοσης της πληροφορίας και εργαλείο αξιολόγησής της . Ο υπολογιστής υποκαθιστά πλήρως ή εν μέρει το δάσκαλο.
Παράδειγμα κλειστού εκπαιδευτικού λογισμικού:  https://www.siem.gr/dhmotiko.html . Αυτό το κλειστό εκπαιδευτικό λογισμικό που επέλεξα περιέχει βίντεο , δραστηριότητες , ιστορίες που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν κι να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την γλώσσα , τα μαθηματικά , την ιστορία , την γεωγραφία , το περιβάλλον , την φυσική , τα αγγλικά κι τα εικαστικά .
   Θεωρία μάθησης του ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού είναι εποικοδομισμός . Έχει ως στόχο την οικοδόμηση γνώσεων . Στο ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό , ο υπολογιστής είναι φυσικό κι κυρίως γνωστικό εργαλείο για το μαθητή . Ο δάσκαλος είναι σύμβουλος ή βοηθός.

Παράδειγμα ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού : https://matheno.gr/ . Αυτό το ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό που επέλεξα περιέχει διάφορες δραστηριότητες , εργασίες κι παιχνίδια νηπιαγωγείου κι δημοτικού που αφορούν τόσο τα μαθηματικά όσο κι την γλώσσα .