[Μπουμπούκη Βασιλική

[Μπουμπούκη Βασιλική

Κλειστού τύπου: https://www.siem.gr/ Επέλεξα το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό κλειστού τύπου καθώς προσφέρει πλούσιο υλικό, τόσο σε επίπεδο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όσο και σε επίπεδο διαφορετικών (εκπαιδευτικών) βαθμίδων. Επιπλέον διαθέτει μια ευχάριστη εικονική εμφάνιση με ζωηρά χρώματα και σχέδια τα οποία τραβάνε την προσοχή των μαθητών χωρίς όμως να είναι υπερβολικά και φλύαρα. Είναι εύκολο στην χρήση, προσφέροντας εκπαιδευτικό υλικό κατηγοριοποιημένο σε διάφορες θεματικές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου, σε μορφή αφήγησης ή βίντεο πληροφοριών

Ανοιχτού τύπου: https://scratch.mit.edu/ Επέλεξα αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού τύπου επειδή είναι ένα από τα πιο γνωστά εκπαιδευτικά λογισμικά προγραμματισμού σ? όλο τον κόσμο και κυρίως από τα πιο εύκολα στην χρήση τους τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα παιδιά. Είναι ένα ευχάριστο πρόγραμμα μέσω του οποίου τα παιδιά μπορούν να εξοικειωθούν εύκολα με τον προγραμματισμό και την δημιουργία ψηφιακών ιστοριών-παιχνιδιών. Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων (απλού) προγραμματισμού προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν διάφορες εναλλακτικές δημιουργώντας μια ιστορία ή ακόμα κι εκπαιδευτικά παιχνίδια μαθηματικών υπολογισμών, γλώσσας κ.α..