[Μπιθέλη Αναστασία

[Μπιθέλη Αναστασία

Λογισμικό Κλειστού τύπου: https://ts.sch.gr/software Eπέλεξα αυτό το link καθώς έχει ασκήσεις για την εξάσκηση του μαθητή που παρουσιάζονται με εκπαιδευτικό τρόπο. Εμπεριέχει ωραία χρώματα, καλό ήχο, όμορφες εικόνες. Επίσης είναι συντακτικά και ορθογραφικά σωστό. Τέλος είναι εύκολο στη χρήση του , δομημένο με σαφήνεια και κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή.

Λογισμικό ανοιχτού τύπου: https://www.canva.com/el_gr/

Επέλεξα αυτό το link καθώς μέσα απ? αυτό μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη προσομοίωση δημιουργίας μιας αφίσας και πώς αυτή μπορεί να δημιουργηθεί και να συντηρηθεί. Έτσι, πολύ εύκολα ο δάσκαλος μπορεί να τα επιβλέπει και να τους βοηθά.