[Μπεκριδάκη Μαρία

[Μπεκριδάκη Μαρία

A. B. Ανοιχτού τύπου http://b-epipedo2.cti.gr/dmdocuments/software_description_V21.pdf Ένας από τους λόγους για τους οποίου επέλεξα το επικείμενο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι διότι παρέχει εύκολο χειρισμό κατά την αναζήτηση ενώ παράλληλα και αρκετές αναπαραστάσεις με υψηλόβαθμη αλληλεπίδραση.

Κλειστού τύπου http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/didakt-ekplogism.pdf Ένας από τους λόγους για τους οποίους επέλεξα το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι διότι έχει προδιαγεγραμμένη αντίδραση στις κινήσεις των μαθητών ενώ παράλληλα παρέχει συστήματα εξάσκησης και πρακτικής άσκησης μέσω οπτικοακουστικών μέσων