[Μπαρμπάτση Δήμητρα

[Μπαρμπάτση Δήμητρα

? Θα αναζητήσει στο Διαδίκτυο 2 εκπαιδευτικά λογισμικά που να έχουν παρόμοια θεματολογία με αυτά που μελετήθηκαν στο εργαστήριο (ένα για την κάθε κατηγορία λογισμικού (ανοιχτού και κλειστού τύπου))

1. Υποστήριξη και παραδείγματα kidspiration (ανοιχτού τύπου εκπαιδευτικό λογισμικό) 2. Φωτόδεντρο διαδραστικά σχολικά βιβλία (κλειστού τύπου εκπαιδευτικό λογισμικό )

? Θα αναφέρει την ολοκληρωμένη διαδικτυακή του διεύθυνση καθώς και μια σύντομη αιτιολόγηση της επιλογής του, με βάση τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των λογισμικών

1. http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/ekpaideftika_logismika/kidspiration/index.html Λογισμικό χαρτογράφησης εννοιών που επιτρέπει στους μαθητές να σχεδιάσουν, να συσχετίσουν και να μελετήσουν εννοιολογικούς χάρτες και τις μεταξύ τους σχέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαθεματικά σε όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος. Κατάλληλο για την Προδημοτική και όλες τις τάξεις του δημοτικού. Το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό περιέχει παρουσιάσεις, συνέδρια καθώς και δραστηριότητες σχετικά με την επιστήμη, την γεωγραφία και την γλώσσα.

2. http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allmaterial.jsp Μέσω του εκπαιδευτικού αυτού λογισμικού ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα σχολικά του βιβλία μέσω του υπολογιστή του είτε κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς είτε νωρίτερα με σκοπό να προετοιμαστεί σωστά για την επόμενη σχολική του τάξη. Επίσης, μέσω αυτής της σελίδας το παιδί μπορεί να δει και έξτρα εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα σχολικά μαθήματα με αποτέλεσμα να διευρύνει τις γνώσεις του πάνω στα μαθήματα του αλλά και να λύσει τυχόν απορίες μέσω των έξτρα υλικών που διαθέτει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό.