[Μπακάλης Γιάννης

[Μπακάλης Γιάννης

__Ενά από τα λογισμικό κλειστού τύπου είναι https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore/ ο υπολογιστής καθιστά πλήρως εν μέρει το δάσκαλο ο υπολογιστής είναι μέσο μετάδοσης της πληροφορίας και αξιολόγησης της. Επίσης αλλό λογισμικού ανοίκτου τύπου https://engage.metmuseum.org/events/education/met-creates/children-s-classes/spring-2021/virtual-painting-lab-ages-5-8/ η βασική διάφορα από του κλειστού τύπου είναι οτί στο λογισμικό ανοικτό τυπού παρέχει την ενεργό συμμέτοχη του μαθητή καθώς και την ανακάλυψη διεύρυνση της γνώσης. Ακόμη στο λογισμικό ανοικτού τύπου σου παρέχει περσότερες δυνατότητες μάθησης και παράδειγμα των.