[Μπίμπιζα Ζωή

[Μπίμπιζα Ζωή

ΖΩΗ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1071809

1. Μετά την αναζήτηση στο διαδίκτυο τα 2 εκπαιδευτικά λογισμικά που βρήκα είναι τα εξής : Λογισμικό κλειστού τύπου είναι <Ο Ξεφτέρης στην χώρα των γραμμάτων> . Το λογισμικό ανοικτού τύπου είναι το Model-It. 2. Η ολοκληρωμένη διαδικτυακή διεύθυνση του λογισμικού κλειστού τύπου είναι https://www.siem.gr/ios/gr/product.html?id=0 και την επέλεξα καθώς τα λογισμικά κλειστού τύπου είναι συστήματα εξάσκησης και διδασκαλίας με την βοήθεια του υπολογιστή όπως και το συγκεκριμένο λογισμικό. Η γνώση μεταδίδεται έτσι ο υπολογιστής είναι μέσο της μετάδοσης της πληροφορίας και εργαλείο αξιολόγηση της. Τέλος τα λογισμικά συστήματα αυτά έχουν ως βάση την θεωρία του συμπεριφορισμού. Οι δυνατότητες του κλειστού συστήματος είναι ότι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες μέσα από εικόνες , βίντεο και να αξιολογήσουν των μαθητή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλπ. Η διεύθυνση του λογισμικού ανοικτού τύπου είναι http://www.hi-ce.org/modelit/ . Τα λογισμικά αυτά είναι υπολογιστικά περιβάλλοντα υπερμέσων , προσομοίωσης. Δηλαδή ευνοούν την διεύρυνση , την ανακάλυψη και την οικοδόμηση της γνώσης. Ως βάση έχουν την θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού. Η γνώση οικοδομείται από τον ίδιο τον μαθητή.