[Μαρκεζίνη Αφροδίτη-Μαρία

[Μαρκεζίνη Αφροδίτη-Μαρία

1. Εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού τύπου: GCOMPRIS Εκπαιδευτικό λογισμικό κλειστού τύπου: Τα κουρδιστά φρούτα 2.

       Gcompris: https://gcompris.net/index-el.html

Επέλεξα αυτό το λογισμικό γιατί αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Περιλαμβάνει δραστηριότητες αριθμητικής, ανάγνωσης, γεωγραφίας κλπ μέσω των οποίων τα παιδιά θα μπορέσουν να εξασκηθούν. Μέσω αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά θα μάθουν βασικές γνώσεις όπως ανάγνωση κλπ με διασκεδαστικό τρόπο χωρίς καμία πίεση, αφού θα παίζουν και θα μαθαίνουν ταυτόχρονα, κάτι πολύ ευχάριστο γι? αυτά.

       Τα κουρδιστά φρούτα:  http://ts.sch.gr/repo/online-packages/nip-ta-kourdista-frouta/nip-ta-kourdista-frouta-base/data/index.html?fbclid=IwAR2VLG8bpuD29yTZ4-_yTmPmfrzbQfY8YYxNSqNv4xUtjhwm60ZTs-V7nro

Προτίμησα αυτό το λογισμικό διότι είναι μια μουσικοκινητική μέθοδος και λειτουργεί σαν να έχουν τα παιδιά μπροστά τους τον δάσκαλο. Μέσω αυτού του λογισμικού τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να αντιληφθούν έννοιες όπως χρόνος, χώρος, ταχύτητα, ρυθμός, ένταση, μέσα από ασκήσεις σε μορφή παιχνιδιού και με συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών με θέμα τα φρούτα.