[Μαρίνου Διονυσία

[Μαρίνου Διονυσία

Α+Β)ανοιχτού τύπου=

http://ikee.lib.auth.gr/record/15008

? ο λόγος που επέλεξα αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι διότι, παρέχει άμεσο χειρισμό αντικειμένων και πληροφορίων, υψηλή αλληλεπίδραση και πολλαπλές αναπαραστάσεις.

Κλειστού τύπου= https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/10634 ? ο λόγος που επέλεξα αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι διότι, Παρέχει πληροφορίες (εποπτικό μέσο), κείμενα, εικόνες, αλληλεπίδρασης και σχετικά βίντεο.