[Μανταντζή Μαρία Παρασκευή

[Μανταντζή Μαρία Παρασκευή

Η σελίδα: e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/glwssa-a-dimotikou.html είναι μια ιστοσελίδα με λογισμικό κλειστου τύπου αφού δίνει την επιλογή στο άτομο να πάρει μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες θα βαθμολογηθεί με βάση την ορθότητα των απαντήσεων του στις οποίες όμως δρατηριότητες υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση καθώς επίσης μπορεί να βρει υλικό που αφορά το κομμάτι της θεωρίας και όχι των ασκήσεων. Ταυτόχρονα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και τις ταξείς πράγμα που εξυπηρετεί τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον γονέα.

Η σελίδα: https://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom είναι μια ιστοσελίδα με λογισμικό ανοικτού τύπου αφού επιτρέπει στο άτομο να λύσει ασκήσεις στις οποίες μπορεί να διαλέξει μόνο του τους παράγοντες που θα επηρεάζουν την φύση της κάθε άσκησης . Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δει διαφορετικές οπτικές και αποτελέσματα της κάθε άσκησης και να κατανοήσει καλύτερα τους νόμους και τις μεθόδους. Επομένως ο υπολογιστής δεν αντικαθιστά τον δάσκαλο αντιθέτως τον βοηθά στην μετάδοση της γνώσης μέσω των εργαλίων αυτών.