[Μανιφάβα Ανθούλα

[Μανιφάβα Ανθούλα

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό 'ανοιχτού τύπου' είναι το https://www.kidmedia.gr/ .
Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό 'κλειστού τύπου' είναι το  http://inschool.gr/ .
Το 1ο εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο είναι 'ανοιχτού τύπου', το επέλεξα διότι παρουσιάζει τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά αλλά και τις εξής δυνατότητες:
  • Αρχικά, πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να οικοδομήσει και να διευρύνει μόνος του τις γνώσεις του, χωρίς να εξαρτάται άμεσα από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος θα λειτουργήσει περισσότερο ως βοηθός.
  • Περιέχει ποικίλες δραστηριότητες πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, τις οποίες ο μαθητής μπορεί να εκτελέσει μέσω του υπολογιστή. Αυτός είναι το φυσικό και γνωστικό του εργαλείο.
  • Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του λογισμικού σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που του επιτρέπει να αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου.
Το 2ο εκπαιδευτικό λογισμικό, το επέλεξα καθώς παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αλλά και κάποιες δυνατότητες, που το κατατάσσουν στα λογισμικά ‘κλειστού τύπου’:
  • Δίνει έμφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας, μέσω των διαδραστικών βιβλίων που υπάρχουν για κάθε μάθημα. Με τον τρόπο αυτό το λογισμικό υποκαθιστά την δουλειά και την συμβολή του δασκάλου.
  • Η μετάδοση των συγκεκριμένων πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά μέσω του υπολογιστή, αυτός είναι ο βοηθός του μαθητή και συνάμα το εργαλείο αξιολόγησής του.
  • Περιέχει εκτός από διαδραστικά βιβλία, πολλές ασκήσεις αλλά και δραστηριότητες αξιολόγησης, μέσω των οποίων το παιδί εξασκείται και κάνει πράξη τα όσα διδάσκεται.