[Μαμάση Αγγελική

[Μαμάση Αγγελική

https://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity?fbclid=IwAR3Ev9n1lzbCeGDpjq3Q84cpmhLiu0aF693T51PhfTYXnRGTXwTufaaIfPc

http://photodentro.edu.gr/aggregator/browsebylrt

Το πρώτο λογισμικό είναι ανοιχτού τύπου και το δεύτερο κλειστού. Στο πρώτο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να οικοδομήσει την γνώση μόνος του δοκιμάζοντας με το μπαλόνι τι μπορεί να συμβεί και τι όχι όσο αφορά τα φορτία. Γεγονός που αντιστοιχεί στην θεωρία του ανοιχτού λογισμικού που στηρίζεται στο εποικοδομισμό όπου ο μαθητής χτίζει μόνος του την γνώση μέσω του υπολογιστή. Στο δεύτερο ο χρήστης-μαθητής μαθαίνει καθοδηγούμενα από τον υπολογιστή ο οποίος παίρνει την θέση του δασκάλου καθώς συμβουλεύει, διορθώνει κλπ. Για αυτό αντιστοιχεί στην θεωρία του κλειστού τύπου λογισμικού του οποίου η θεωρία μάθησης είναι ο συμπεριφορισμός και προωθεί την μετάδοση της γλώσσας και την αντικατάσταση του δασκάλου από τον υπολογιστή.