[Λαγού Ιωάννα

[Λαγού Ιωάννα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοιχτού Τύπου: https://www.kidmedia.gr/ Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο στόχο έχει την οικοδόμηση της γνώση από τον ίδιο τον μαθητή μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων στον υπολογιστή, που μπορούν να τον βοηθήσουν να κατανοήσει στον καλύτερο βαθμό το περιεχόμενο του μαθήματος εμπράκτως. Ένα τέτοιο λογισμικό είναι το Kidmedia. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό αφορά παιδιά νηπιαγωγείου , δημοτικού αλλά και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Επέλεξα αυτό το λογισμικό διότι παρέχει μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, τα οποία θα εξοικειώσουν τα παιδιά με τα μαθηματικά, τη γεωγραφία, τη γλώσσα, τη μουσική και τη ζωγραφική ενώ παράλληλα θα είναι εκεί στα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση και τη γραφή.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κλειστού Τύπου: https://lambrinim.files.wordpress.com/2020/02/glossomatheia.pdf Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο υποκαθιστά πλήρως ή εν μέρει τον δάσκαλο, μεταδίδει τη γνώση και ο υπολογιστής λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης της πληροφορίας. Ένα τέτοιο λογισμικό είναι και η νέα λογομάθεια. Απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και φορά την ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, να συνειδητοποιήσουν την πολυμορφία της γλωσσικής έκφρασης καθώς και να εξασκηθούν και στα επίπεδα του λόγου.