[Κριάρη Ελένη

[Κριάρη Ελένη

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΌΝΟΜΑ: ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΚΡΙΑΡΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΕΑΠΗ ΕΤΟΣ: Β΄ Α.Μ: 1071820

ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/glwssa-a-dimotikou.html

Είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα μικρά παιδιά του δημοτικού. Με το κουίζ αυτό το παιδί περνάει ευχάριστα την ώρα του παίζοντας και μαθαίνοντας. Υπάρχει ποικιλία ερωτήσεων όπως πχ ορθογραφία, ενικός- πληθυντικός αριθμός, κεφαλαία-μικρά γράμματα κτλ.
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ? Υπάρχει υψηλή αλληλεπίδραση ? Πολλαπλές αναπαραστάσεις ? Εναλλακτικές παραστάσεις ? Καθώς και άμεσος χειρισμός αντικειμένων και πληροφορίας

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: http://e-didaskalia.blogspot.com/2018/03/blog-post_15.htmlΕίναι ένα σύστημα το οποίο βοηθάει το μαθητή να κατανοήσει τυχόν πράγματα που δεν έχει καταλάβει. Συγκεκριμένα εδώ, δίνεται μια βοήθεια στους μαθητές να κατανοήσουν την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην πορεία δίνονται κάποιες ερωτήσεις κατανόησης. Ουσιαστικά ο υπολογιστής ?πήρε τη θέση? του δασκάλου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ? Ο υπολογιστής γίνεται το μέσο μετάδοσης της πληροφορίας ? Χρησιμοποιείται κείμενο ? Υπάρχουν εικόνες

Ο μαθητής μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί γιατί υπάρχουν: 1. Ερωτήσεις κατανόησης 2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 3. Παιχνίδια βασισμένα στο θέμα 4. Κρυπτόλεξο κ.α