[Κάκαλη Χρυσάνθη

[Κάκαλη Χρυσάνθη

ΕΡΓΑΣΙΑ 3ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την εργασία θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού και ένα κλειστού τύπου. Εκπαιδευτικό λογισμικό κλειστού τύπου Παιχνίδια Μαθηματικών (edaskalos.gr) Τα εκπαιδευτικά λογισμικά κλειστού τύπου έχουν ως στόχο την μετάδοση γνώσεων, αντικαθιστώντας μερικώς ή πλήρως τον ρόλο του δασκάλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ενασχόληση του μαθητή με ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία και βίντεο με στόχο να διδάξει μια θεματολογία με δια δραστικό τρόπο. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα προσφέρει πολλά παιχνίδια για την εκμάθηση της γλώσσας, των μαθηματικών κ.α. Από την στιγμή που ο δάσκαλος αντικαθιστάτε από τον υπολογιστή το λογισμικό επιβραβεύει τον μαθητή αν κάνει κάτι σωστά και του υποδεικνύει το λάθος δίνοντας του μια ή δυο ευκαιρίες όπως συμβαίνει στο παιχνίδι με τα συνώνυμα και το διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιεί είναι ο συμπεριφορισμός.

Εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού τύπου
Βικιπαίδεια (wikipedia.org) Τα εκπαιδευτικά λογισμικά ανοιχτού τύπου έχουν ως στόχο την οικοδόμηση γνώσεων από τον ίδιο τον μαθητή ατομικά, με τον ρόλο του δασκάλου να είναι υποστηρικτικός ή βοηθητικός. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω υπερμέσα όπως οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες είτε μέσα από προσομοιώσεις όπως κάποιου πειράματος. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελεί μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια που προσφέρει πληροφορίες για πολλά θέματα που ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή την πληροφόρηση του και το διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι ο εποικοδομισμός.