[Ζησίμου Αναστασία

[Ζησίμου Αναστασία

 Ανοιχτού τύπου: https://phet.colorado.edu/sims/html/john-travoltage/latest/john-travoltage_el.html Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου το οποίο εξηγεί με διαδραστικό τρόπο το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού. Το επέλεξα γιατί το θεώρησα αρκετά εύχρηστο για μαθητές προσχολικής ηλικίας κάνοντας το φαινόμενο αυτό κατανοητό μέσα από το καθημερινό παράδειγμα. Έχει επίσης και ήχους τους οποίους οι μαθητές θα βρουν διασκεδαστικούς και αστείους. Ακόμη πρόκειται για μια προσομοίωση με άμεσο χειρισμό αντικειμένων και πληροφορίας. Τέλος, περιλαμβάνει υψηλή αλληλεπίδραση αλλά και πολλαπλές αναπαραστάσεις.

 Κλειστού τύπου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10756?locale=el Το επέλεξα καθώς θεώρησα το περιεχόμενό του εκπαιδευτικό αλλά και ενδιαφέρον με πολλές αλληλεπιδράσεις και παραδείγματα. Το λογισμικό περιέχει κείμενο, εικόνες αλλά και βίντεο. Ακόμη, ως μέσω αξιολόγησης των μαθητών έχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχιση κειμένου με εικόνες και βίντεο με ήχο.