[Ζαρρη Ευανθια

[Ζαρρη Ευανθια

Το εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται ότι εμπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωμένα σενάρια, αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα πλαίσια. Οι δραστηριότητες καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. (Εφαρμογές παραγωγής, λογισμικά δημιουργίας και έκφρασης, οι ανοικτές προσομοιώσεις, λογισμικά επίλυσης προβλημάτων, εργαλεία ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων όπως έμπειρα συστήματα κλπ.) Πχ Hot Patatoes Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Προσφέρεται για δραστηριότητες πρακτικής και εξάσκησης. Ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες αξιολόγησης είτε on line είτε όχι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν έτοιμη άσκηση την οποία τα παιδιά καλούνται να λύσουν είτε να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να φτιάξουν τα ίδια άσκηση αξιολόγησης για τις υπόλοιπες ομάδες της τάξης. Στη δεύτερη περίπτωση η δραστηριότητα είναι περισσότερο δημιουργική αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες οργανωτικές, συνεργασίας, ομαδικού πνεύματος . https://hotpot.uvic.ca/

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Επιτρέπουν στο μαθητή να εισάγει δεδοµένα, αλλά η αντίδραση του συστήµατος είναι προκαθορισµένη.(Λογισµικά παρουσίασης, εξάσκησης και εμπέδωσης, αναφοράς, οι κλειστές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια κλπ.) Πχ Photodentro Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό - ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ - μαθητή και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών, έτσι ώστε όλοι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην επικοινωνία. Περιλαμβάνει: Ζωγραφική: Απλά σχέδια, γραμμές, στάμπες, εικόνες, γέμισμα, βάψιμο, ζωγραφική Χρώματα: Γνώση, διάκριση, ταύτιση, σύνθεση Σχήματα: Γνώση, διάκριση, ταύτιση, σύνθεση Εξοικείωση με τον Η/Υ και τη χρήση ποντικιού: Δημιουργικά και γνωστικά παιγνίδια Βίντεο, Μουσική, Φύλλα εργασίας και Μαγικές εικόνες: Πρωτότυπες, εντυπωσιακές δραστηριότητες μe ένα κλικ . http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/222?locale=el