[Ζαμπουλάκη Μαρία Γεωργία

[Ζαμπουλάκη Μαρία Γεωργία

1)Λογισμικό Κλειστού τύπου : https://www.stintaxi.com/gammalambdaomegasigmasigmaalpha.html

Το συγκεκριμένο λογισμικό ανήκει στην κατηγορία κλειστου τύπου και το επέλεξα διότι περιέχει διάφορες ασκήσεις για την εξάσκηση του μαθητή. Εμπεριέχει όμορφες εικόνες με έντονα χρώματα, είναι εύκολο στη χρήση του, ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή. Τέλος, Ο μαθητής καλείται να χρησιμοποιήσει όλες τις γνώσεις του πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μέσα από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι.

2) Λογισμικό ανοιχτού τύπου: https://toytheater.com/subitizing-seeds/

Το συγκεκριμένο λογισμικό ανήκει στην κατηγορία ανοιχτού τύπου διότι υπάρχει υψηλή αλληλεπίδραση του μαθητή με τον υπολογιστή. Οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό ανοιχτού τύπου ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση. Τέλος, επέλεξα το συγκεκριμένο λογισμικό γιατί πιστεύω ότι θα βοηθούσε πολύ ένα μαθητή του νηπιαγωγείου, στα αρχικά βήματά του να εξοικειωθεί με τους αριθμούς.