[Δρομπούρα Ιωάννα

[Δρομπούρα Ιωάννα

1.Λογισμικό Ανοικτού Τύπου : Επιπτώσεις από το φαινόμενο του Θερμοκηπίου https://podilato98.blogspot.com/2018/10/epiptoseis-apo-to-fainomeno-tou-thermokipiou-prosomoiosi.html Το συγκεκριμένο link το επέλεξα διότι μέσα από αυτό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη προσομοίωση των επιπτώσεων του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να πατήσουν στην εικόνα και να αυξομειώσουν τις μεταβλητές που επηρεάζουν το φαινόμενο, να παρατηρήσουν πως μεταβάλλεται η μέση θερμοκρασία της Γης, ο όγκος των αρκτικών πάγων και η στάθμη των ωκεανών. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να χειρίζεται τις καταστάσεις. Τέλος, τα λογισμικά αυτά οπτικοποιούν το προσομοιωμένο φαινόμενο, έτσι ώστε να είναι κατανοητό στον μαθητή.

2. Λογισμικό Κλειστού Τύπου : in school… μαθαίνουμε παίζοντας http://inschool.gr/ Επέλεξα το συγκεκριμένο λογισμικό κλειστού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρει στους μαθητές. Τέτοιου τύπου λογισμικά αποτελούν συστήματα εξάσκησης και διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή ή καθοδηγούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας. Στο συγκεκριμένο λογισμικό η πληροφορία παρέχεται μέσω της εικόνας, του κειμένου, του βίντεο και της αλληλεπίδρασης. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από ερωτήσεις κλειστού τύπου, σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής που υποβάλλει το ίδιο το σύστημα. Ειδικότερα, το λογισμικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό κυρίως για τα μαθήματα των Μαθηματικών και της Γλώσσας.