[Δρακούλη Κωνσταντίνα

[Δρακούλη Κωνσταντίνα

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες . Η μια κατηγορία είναι ανοικτού τύπου και η άλλη κατηγορία κλειστού τύπου .

 Α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  ꞉

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/268?locale=el

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το λογισμικό είναι γιατί περιέχει ωραία χρώματα, διαδραστικά βίντεο καθώς και απλή , ξεκάθαρη και εύχρηστη δομή για τα παιδιά .

Β) ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ꞉

https://eclass.upatras.gr/index.php?logout=yes

Επέλεξα το eclass σαν λογισμικό ανοιχτού τύπου διότι είναι μια πλατφόρμα την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να βρει  πληροφορίες που επιθυμεί για το μάθημα του καθώς και να αναρτά εργασίες .