[Γιαννοπούλου Μαρία

[Γιαννοπούλου Μαρία

? Το πρώτο εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού τύπου είναι το https://kidmedia.eu/ κυκλοφορώ με τον ?Ταξάκη?. Σε αυτό το λογισμικό πραγματοποιούνται δραστηριότητες για μικρά παιδιά, ώστε να κατανοήσουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά ως πεζοί και ως επιβάτες σε κάποιο όχημα, όπως πάζλ, ζωγραφική, μουσική, μαγικές εικόνες, και βίντεο. Επέλεξα αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό, διότι θεωρώ πολύ σημαντικό το κυκλοφορικό θέμα, αφού όλο και πιο συχνά γίνονται λανθασμένες κινήσεις και πραγματοποιούνται αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Τα παιδιά πρέπει από την νεαρή τους ηλικία να κατανοήσουν τα σήματα και τον τρόπο συμπεριφοράς τους στον δρόμο, μιας και από μικρά βγαίνουν στους δρόμους και παίζουν με τους φίλους τους αλλά και ακολουθούν τους γονείς τους όταν πρέπει να πάνε κάπου και πρέπει να γνωρίζουν πώς και ποτέ περνάμε το δρόμο, ποιος έχει προτεραιότητα αλλά και όλα υπάρχον στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο συγκεκριμένο λογισμικό παρατίθενται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας με παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες που έχουν σκοπό να διδάξουν τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού.

Κατηγορία: παιχνίδια και δραστηριότητες για να μάθουν τα παιδιά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ? Θεωρία μάθησης: Εποικοδομισμός ? Διδακτικό μοντέλο: ο μαθητής μόνος του μαθαίνει για όσα τον ενδιαφέρουν ? Ο υπολογιστής είναι το φυσικό εργαλείο του μαθητή

Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε προσφέρει: ? Άμεσος χειρισμός αντικειμένων και πληροφορίας ? Υψηλή αλληλεπίδραση ? Πολλαπλές αναπαραστάσεις ? Χειρισμός παραμέτρων

? Το δεύτερο εκπαιδευτικό λογισμικό κλειστού τύπου είναι το http://ebooks.edu.gr/ebooks/, κατά το οποίο παρατίθενται το εκπαιδευτικό υλικό με σημειώσεις. Επέλεξα αυτό το λογισμικό, επειδή προσωπικά με βοήθησε πολύ κατά τα σχολικά μου χρονιά και έμαθα πιο εύκολα και γρήγορα όλα όσα ήταν προκαθορισμένα. Οι γνώσεις που παρέχονται είναι πολύ σημαντικές για τα παιδιά αλλά και για την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα τους προσφέρουν μια θέση στην σχολή της επιλογής τους στο πανεπιστήμιο.

Θεωρία μάθησης συμπεριφορισμός ? Σύστημα εξάσκησης και διδασκαλίας από τον υπολογιστή ? Θεωρία μάθησης: Συμπεριφορισμός ? Διδακτικό μοντέλο: η γνώση διδάσκεται και την μεταδίδουν από τον υπολογιστή ? Ο υπολογιστής αποτελεί το μέσο μετάδοσης της πληροφορίας αλλά και εργαλείο αξιολόγησής της ? Ο υπολογιστής αποκαθιστά το δάσκαλο Προσφερόμενες Δυνατότητες του Λογισμικού: 1. Οι πληροφορίες παρέχονται με τα παρακάτω μέσα a. Κείμενο b. Εικόνα c. Βίντεο 2. Αλλά αξιολογούνται με τους παρακάτω ? Ερωτήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους