[Γιαννοπούλου Ανδριάνα

[Γιαννοπούλου Ανδριάνα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ https://phet.colorado.edu/el/simulation/fraction-matcher Το συγκεκριμένο λογισμικό ανοικτού τύπου είναι ένας τύπος προσομοιωτή που επιτρέπει στον μαθητή να εξασκηθεί στο κεφάλαιο των κλασμάτων. Συγκεκριμένα, του δίνει την δυνατότητα επιλογής τύπου κλάσματος( απλό ή μεικτό) και στη συνέχεια μπορεί να διαλέξει το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης. Οι γνώσεις του ελέγχονται μέσα από ένα περιβάλλον αντιστοίχισης του κλάσματος με την ποσότητα που αυτό εκφράζει σχηματικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή και στην κατανόηση του αντικειμένου από εκείνον. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7272?locale=el Το συγκεκριμένο λογισμικό κλειστού τύπου επιτρέπει στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τον πλανήτη γη και συγκεκριμένα την εσωτερική του δομή. Δίνει την δυνατότητα μετάδοσης των πληροφοριών άμεσα λειτουργώντας ως εκπαιδευτικός έτσι ώστε να επέλθει η κατανόηση από τους μαθητές χωρίς την βοήθεια του εκπαιδευτικού, ο οποίος βέβαια μπορεί να συμμετέχει εν μέρει.