[Γεωργακοπούλου Δέσποινα

[Γεωργακοπούλου Δέσποινα

Α) https://www.geogebra.org/classic?lang=el Πρόκειται για ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο έχει ως στόχο την οικοδόμηση γνώσεων στο μαθητή. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό γίνεται προσπάθεια η γνώση να οικοδομηθεί από τον ίδιο το μαθητή, ο υπολογιστής, δηλαδή, αποτελεί γνωστικό εργαλείο για το μαθητή. Ευνοείται η διερεύνηση και η ανακάλυψη της γνώσης. Ο μαθητής χρησιμοποίει το περιβάλλον ως εργαλείο, διερευνώντας τα «αντικείμενα» που περιέχει. Οικοδομεί, δηλαδή, γνώσεις μέσω πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν με το λογισμικό αυτό μαθηματικές κατασκευές και μοντέλα και επιτρέπονται διαδραστικές διερευνήσεις μετακινώντας αντικείμενα και αλλάζοντας παραμέτρους.

Β) https://hotpot.uvic.ca/ Πρόκειται για ένα κλειστό εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο έχει ως στόχο την μετάδοση γνώσεων. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό ο υπολογιστής είναι μέσο μετάδοσης της πληροφορίας και εργαλείο αξιολόγησης της. Oι πληροφορίες παρουσιάζονται κυρίως είτε με κάποιο κείμενο το οποίο είναι λακωνικό και σαφές είτε με εικόνες και αποσκοπούν μέσω της εξάσκησης και της πρακτικής να μεταδώσουν την γνώση. Μέσω του λογισμικού αυτού ο μαθητής μπορεί να ανακαλέσει πρότερες γνώσεις και να αξιολογήσει αυτές. Έχει παιγνιώδη μορφή και ενθαρρύνει τον συναγωνισμό με τον εαυτό του. Τέλος, εμπεριέχει θετική ή αρνητική επιβράβευση για το αποτέλεσμα.