[Γαγάνη Βαρβάρα

[Γαγάνη Βαρβάρα

Βαρβάρα Γαγάνη

Ερωτήσεις :

1. 	Θα αναζητήσει στο Διαδίκτυο 2 εκπαιδευτικά λογισμικά που να έχουν παρόμοια θεματολογία με αυτά που μελετήθηκαν στο εργαστήριο (ένα για την κάθε κατηγορία λογισμικού (ανοιχτού και κλειστού τύπου))
2. 	Θα αναφέρει την ολοκληρωμένη δια δικτυακή του διεύθυνση καθώς και μια σύντομη αιτιολόγηση της επιλογής του, με βάση τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των λογισμικών

Απαντήσεις 1. http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10768?locale=el : Ανοιχτό πρόγραμμα.

Επέλεξα αυτό το ανοιχτό πρόγραμμα καθώς με αυτό κάθε παιδί μπορεί να έρθει σε επαφή με την τέχνη, να πειραματιστεί και να αναπτύξει την φαντασία του ζωγραφίζοντας με το δικό του τρόπο. Δεν του παρέχεται κάτι έτοιμο αλλά αντίθετα υπάρχουν εργαλεία ζωγραφικής όπως γόμα και πινέλο και έτσι μπορεί το κάθε παιδί να τα σχεδιάσει και να χρωματίσει ελεύθερα.

2. https://ts.sch.gr/repo/online-packages/nip-ta-kourdista-frouta/nip-ta-kourdista-frouta-base/data/index.html : Κλειστό πρόγραμμα.

Επέλεξα αυτό το κλειστό πρόγραμμα γιατί τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την μουσικοκινητική προσέγγιση και να αντιληφθούν κάποιες έννοιες της μουσικής και της κίνησης όπως τον ρυθμό και τον χώρο ακούγοντας αυτές τις ηχογραφήσεις. Οι ηχογραφήσεις αυτές είναι εκπαιδευτικές και έχουν ως στόχο την μάθηση σε συνδυασμό με τραγούδια και μουσική. Το μόνο που χρειάζεται κάθε παιδί να κάνει με αυτό το πρόγραμμα είναι να πατήσει το σύμβολο των ηχογραφήσεων και ύστερα το σύμβολο play